UNESCO središče Maribor

7. oktobra 2005 smo v okviru združenja UNESCO šol (angleško The UNESCO Associated Schools Project Network) ustanovili UNESCO središče za severovzhodno Slovenijo. Danes UNESCO središče Maribor šteje že 10 članic.

Sedem osnovnih šol:

Tri srednje šole:

Sedež UNESCO središča je na OŠ Sveta Trojica.

Unesco središče Maribor je pestro, saj združuje osnovne in srednje šole. Pogrešamo vrtce in računamo, da v prihodnosti s katerim od vrtcev zaokrožimo sestavo našega središča, katerega otvoritev sega v leto 2005. Heterogenost ni le značilnost našega središča, ampak tudi njegovo delovanje oziroma vsebine. Posvojili smo sedem spomenikov in smo nosilci dveh nacionalni projektov z mednarodno udeležbo, dveh nacionalnih in štirih pilotskih projektov. OŠ bratov Polančičev Maribor ima mednarodni status, sedem šol središča pa nacionalnega. Središče Maribor je bilo pobudnik in v preteklosti nekajkrat organizator strokovnega izobraževanja za mentorje ASPnet.

V letu 2012 smo v našem središču dobili Unesco glasnico Urško Pliberšek, ki prihaja iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Dijakinja se je že v času obiskovanja osnovne šole vključevala v številne dejavnosti, ki so sledile ciljem in načelom Unesca, z vpisom na srednjo šolo pa je s svojimi dejavnostmi nadaljevala in jih nadgrajevala.