Prioritete naše šole so:
  • razvijanje učiteljeve strokovnosti in njegovih kompetenc,
  • uporaba kvalitetnih in sodobnih pristopov poučevanja,
  • razvijanje uspešnosti in ustvarjalnosti učencev,
  • skrb za osebnostno rast učencev,
  • spoštovanje osnovnih življenjskih vrednot,
  • negovanje in razvijanje strpnih ter spoštljivih medosebnih odnosov.
OŠ in vrtec Sveta Trojica

V osrednjem delu Slovenskih goric leži na griču med potokoma Velko in Drvanjo prijazen kraj Sveta Trojica. V tem kraju stojita tudi naš vrtec in šola.

Osnovni podatki
OŠ in vrtec Sveta Trojica
Meznaričeva ul. 1

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

elektronski naslov: o-st.mb@guest.arnes.si
spletna stran: www.ostrojica.si
telefon: 02 729 01 91
fax: 02 729 01 92
UNESCO koordinatorica
Vodja UNESCO središča Maribor
Letni plan
Status UNESCO šole

nacionalni