UNESCO je po drugi svetovni vojni organiziral gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepil znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim. Spodbudil je organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci/dijaki/študenti in učitelji.

Zvezo je poimenoval Associated Schools Project – net / ASPnet.

Ideal je začel postajati edukacija človeka, ki bo zmožen “misliti globalno in delovati lokalno”. Danes pa se ta ideal razvija v še zahtevnejšega: “Misli, čuti in deluj globalno in lokalno”.

Cilji in načela vseživljenjskega izobraževanja, temelječa na “štirih stebrih”, so temelj vrednot in pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo naj h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi.

Na nas je, na ASPnet šolah, da se intenzivneje vključimo v razvijanje mladih, ki bodo zmožni skrbeti za sebe in dolgoročno ohraniti sebe ter svet hkrati. Samo tako bodo imeli bodočnost tudi njihovi potomci.