Kapljice življenja

Avtor:

Začetki nacionalnega projekta Kapljice življenja segajo v šolsko leto 2012/13. Vsebinsko projekt vsako leto zajame drugo tematiko, ki se izvaja po načelih in ciljih Unesco ASPnet ter uresničuje vse štiri glavne teme Unesco mreže.

Skupaj sodelujemo otroci, učitelji, vzgojitelji in drugi zaposleni v šoli in vrtcu.
Na šoli že v mesecu marcu na izbrano tematiko pri pouku izvajamo medpredmetno povezovanje v vseh razredih. Vsako leto Kapljice življenja zaključimo z izvedbo projektnega dne in hkrati obeležitvijo svetovnega dne zdravja, 7. aprila.

K udeležbi vabimo šole članice Unesco ASPnet, jih vključimo v aktivno sodelovanje delavnic in k ogledu zaključne prireditve projekta.